Radna tela

Predsednik, sekretar Republički, Statutarni i Nadzorni odbor

Predsednica

Predsednica Sindikata nauke Srbije je dr Đurđica Jovović. Završila je medicinski fakultet, magistrirala je i doktorirala na istom. Zaposlena je u Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. U zvanju je naučnog savetnika i rukovodi grupom za kardiovaskularnu fiziologiju navedenog Instituta. Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Pored funkcije predsednice Sindikata nauke, obavlja i druge funkcije:

 • Potpredsednica Društva fiziologa Srbije
 • Član Stalnog komiteta Internacionale obrazovanja u Briselu
 • Član Komiteta visokog obrazovanja i nauke Internacionale obrazovanja u Briselu


Sekretar

Sekretarka Sindikata nauke Srbije je Milena Milovanović, diplomirani pravnik. Ovu funkciju obavlja od osnivanja Sindikata. U prethodnom periodu radila je u Savezu samostalnih sindikata Beograda na poslovima sekretara više gradskih odbora sindikata (gradski odbor sindikata kulture, gradski odbor sindikata beogradskih univerziteta).


Republički odbor

 • Suzana Pavlović
 • Nebojša Grahovac
 • Stanko Zeljković
 • Žaklina Marjanović
 • Ratomir Ratajac
 • Mira Savičić
 • Zoran Miletić
 • Viktor Savić
 • Snežana Zlatanović
 • Sofija Đorđević
 • Milan Ivanov
 • Slađana Jevremović
 • Danijela Pavlović
 • Nenad Damjanović
 • Ivana Morić
 • Mihajlo Gigov
 • Ljiljana Sofronić-Milosavljević
 • Dragan Terzić
 • Aleksandr Milutinović-Nikolić
 • Jagoš Milojković
 • Aleksandra Stanojković Sebić
 • Silvana Punišić
 • Ivan Nastasijević
 • Vladimir Radosavljević
 • Čedomir Radović
 • Snežana Katanski
 • Dragan Markušev
 • Aleksandar Antović
 • Ljiljana Mijailović
 • Sonja Milićević
 • Suzana Đedović
 • Snežana Mladenović-Drinić
 • Bojana Jovanović
 • Svetlana Matić
 • Aleksandar Pavlović
 • Momčilo Marković
 • Ratibor Štrbanović
 • .

Nadzorni odbor

 • Ljiljana Mijailović
 • Vladimir Radosavljević
 • Sofija Đorđević

Statutarni odbor

 • Goran Marković
 • Slađana Jevremović
 • Svetlana Matić